رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

كميته امداد امام خميني 150 هزار واحد مسكوني براي مددجويان مي سازد - نمایش محتوای خبر

 

 

كميته امداد امام خميني 150 هزار واحد مسكوني براي مددجويان مي سازد

آقاي صمدي مديركل دفتر تامين مسكن كميته امداد امام خميني كشور در مراسم افتتاح ساختمان كميته امداد امام خميني دير گفت تا كنون 200 هزار واحدمسكوني به مددجويان واگذار شده وتلاش مي كنيم تا پايان سال آينده  هم 150 هزار واحد مسكوني ديگر به افراد زيرپوشش تحويل داده شود.

ساختمان كميته امداد امام خميني دير با زيربناي 800 متر مربع در زميني كه اهدايي يكي از خيران است با اعتبار سه ميليارد ريال ايجاد شده است.