رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۸

كمبود 15 هزار متر مكعب آب درمناطق روستايي ؛ مردم ياري كنند - نمایش محتوای خبر

 

 

كمبود 15 هزار متر مكعب آب درمناطق روستايي ؛ مردم ياري كنند

مدير عامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان مي گويد طبق استانداردها بايد روزانه 65 تا 70 هزار متر مكعب آب در روستاها توزيع شود اما افزايش مصرف به علت قديمي بودن شبكه هاي آبرساني و هدررفت آب و افزايش انشعاب هاي غيرمجاز با اين كه اين روزها 90 هزار متر مكعب آب توزيع مي شود باز هم با 15 هزار متر مكعب كمبود روبه رو هستيم.

آقاي طاهريان پور افزود از ابتداي ارديبهشت با شناسايي منابع آبي جديد و وارد مداركردن 13 حلقه چاه با دبي آب صد ليتر در ثانيه تلاش كرديم بخشي از كمبودها را جبران كنيم اما باز هم نيازمنديم كه مردم با صرفه جويي در مصرف ما را در آبرساني به همه مناطق ياري كنند.