جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

قسمتی از سخرانی از رهبر انقلاب - صفحه اول صدا و سیما مرکزی بوشهر

 

 

قسمتی از سخرانی از رهبر انقلاب

قسمتی از سخرانی از رهبر انقلاب


قسمتی از سخرانی از رهبر انقلاب