سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

قابلیت ها و ظرفیت های استان بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

قابلیت ها و ظرفیت های استان بوشهر

دانلود

استان بوشهر با داشتن قابلیت های اقتصادی نقش تعین کننده ای در توسعه و پیشرفت کشور دارد.