جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

فوتبال در گذر زمان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

فوتبال در گذر زمان

فوتبال در گذر زمان عمری جادویی داشته است و به همین خاطر در طول تاریخ و گذر زمان می بینیم که اقبال عمومی نسبت به این ورزش پر تلاش روز به روز فزونی یافته است.سرگذشت فوتبال در اعصار و قرون به اندازه ای وسوسه برانگیز و اعجاب آوربوده است که بسیاری از تاریخ نویسان و مولفین سعی کرده اند به طریقی اثبات نمایند که سرچشمه و آغازگر این رشته جذاب و پر طرفدار ورزشی کشورآنها می باشد.فوتبالی که امروزه ما شاهد آن هستیم عمری چند هزارساله دارد و بنا به اسناد و مدارک معتبر ،کشورهای چین ،یونان،مصر و روم باستان زادگاه اصلی فوتبال بوده اند.