جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

فعالیت 50 مرکز برای دریافت کارت ملی هوشمند - نمایش محتوای خبر

 

 

فعالیت 50 مرکز برای دریافت کارت ملی هوشمند

دانلود

49 درصد مردم استان بوشهر کارت هوشمند ملی نگرفته اند.