جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

فعالیت گروه جهادی در روستای ملاسالمی بخش آبدان - نمایش محتوای خبر

 

 

فعالیت گروه جهادی در روستای ملاسالمی بخش آبدان

فعالیت گروه جهادی در روستای ملاسالمی بخش آبدان

فعالیت گروه جهادی در روستای ملاسالمی بخش آبدان

این گروه جهادی ضمن رنگ آمیزی معابر و مکان های مذهبی تعمیر سرویس های بهداشتی و اقامت گاههای مسافری به مردم هم خدمات ارائه می دهند.