سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

فصل سوم - نمایش محتوای صدا

 

 

فصل سوم

شناسه : 74079411
فصل سوم

اين برنامه قصد دارد فقط به جوانان امروز بپردازد و پاي صحبت جوانان امروز بنشيند بلكه از آنجا كه امروز جوان نصيحت پذير نيست و هميشه دوست دارد مستقل باشد اين برنامه تلاش مي كند از جوانان ديروز نيز استفاده كند و پاي صحبت آنها بنشيند تا بلكه بتواند بطور غير مستقيم صحبتهاي آنها يي را كه تجربه بيشتر دارند و موفق اند را به گوش جوان امروز برساند . در استان و شهرمان بوشهر بزرگاني هستند كه نامي ومشهورند و دوره جواني مفيدي را پشت سر گذاشتند . اين برنامه تلاش ميكند اين افراد را بصورت مهمان در برنامه و يا گزارش تحت عنوان تلخ و شيرين معرفي كند. در ضمن در اين بنامه از جوانان ناموفق و درگير معضلات اجتماعي نيز دعوت خواهد شد