جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

فصل رسیدن - نمایش محتوای موسیقی

 

 

فصل رسیدن

دانلود

ای دل  ای دل همیشه بیقرار  ای چشیده سردوگرم روزگار

سردوگرم روزگار

بازهم بگو داستان انقلاب داستان روزهای التهاب و اضطراب را

ماجرای ابرهای تیره و آفتاب را     آفتاب را

بازهم بگو از طلوع بی دریغ زندگی

درنگاه روشن امام ما  از شکست شب با طنین پرشکوه  گام ما

باز هم بگو که حرف تو حجت منه  بازهم به من بگو که وقت رسیدن

بازهم بگو بگو که آینده روشنه آینده روشنه که اینده روشنه

باز هم بگو که حرف تو حجت منه  بازهم به من بگو که وقت رسیدن

بازهم بگو بگو که آینده روشنه آینده روشنه که اینده روشنه

….

بازهم بگو ای دل ای چشیده سردوگرم روزگار از حماسه های تاهمیشه ماندگار

بازهم بگو از آن امیدها که روی شانه ها برده ای آن شهیده

سروهای سربلند ایستادگی

بازهم بگو بازهم بخوان  بازهم بخوان

بخوان مرا به ایستادگی

از طلوع عشقو دانش نجیب ما بگو

از گشودن درچه های آسمان

بازهم بگو اگرچه ساده نیست باورش …