جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

فرمایشات رهبری در خصوص شهیدان رجایی و باهنر - صفحه اول صدا و سیما مرکزی بوشهر

 

 

فرمایشات رهبری در خصوص شهیدان رجایی و باهنر

فرمایشات رهبری در خصوص شهیدان رجایی و باهنر


مقام معظم رهبری درباره ویژگی‏های اخلاقی شهیدان رجایی و باهنر می‏فرماید: .
«
شهید باهنر، 
مرد بی ‏تظاهری بود که هیچ کس از ظاهر آرام او نمی‏فهمید در باطن و ذهن و اندیشه موّاج او چه می‏گذرد.
وی یکی از متفکرین و تئوریسین‏ها و ایدئولوگ‏های انقلاب بود.
نوشته ‏های زیادی داشت و کتاب‏های زیادی را تنظیم کرده بود...
ارتباطات نزدیکی با شهید مطهری و شهید بهشتی داشت و هر دوی اینها، 
برای عظمت فکری و قدرت تفکر عملی او ارزش زیادی قائل بودند... .
نقش شهید رجایی و باهنر در افشا نمودن ماهیت لیبرالی و منافقانه بنی صدر، بسیار برجسته بود.
البته شهید رجایی در درجه اول و بعد هم شهید باهنر در این مورد نقش داشتند
شهید رجایی با صبر خود و متانت و حوصله عظیم و با قبول دردها و رنج‏های قلبی و غیر قابل افشایی که داشت، 
توانست با تعبیر خود من با نرمش قهرمانانه‏ای، بنی صدر خائن را افشا و رسوا کند و به زمین بکوبد»