جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

فرمانده - نمایش محتوای صدا

 

 

فرمانده

شناسه : 74551557
Loading the player...

فرمانده

تقديم به روح بلند فرمانده جنگ هاي نامنظم شهيد عليرضا ماهيني

نويسنده: محمد مظفري

نقش آفرينان: محمد مظفري . جوهر تنگستاني . محمد مهدي محمديان . علي معروف خاني . عباس مطاف . شاهين بهرام نژاد

صدا بردار: محمد خليل روانان

جلوه هاي صوتي: محمد مهدي محمديان

تهيه كننده و كارگردان: شاهين بهرام نژاد

در نگاه بيشتر ببينيد