رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

فركانس ماهواره اي صدا و سيماي مركز بوشهر - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

فركانس ماهواره اي صدا و سيماي مركز بوشهر

نحوه دريافت امواج شبكه استاني صدا و سيماي مركز بوشهر بر روي ماهواره

Polarization : Vertical

ماهواره : IntelSat  902-62°E

Service ID Network Name ServiceType Service PID Service Name Parameter

3

Booshehr

Video

1033

شبکه استانی سيماي مركز بوشهر

Frequency 11103

Audio01

2032

شبکه استانی صداي مركز بوشهر

SR.    10

Audio02

3033

رادیو بوشهر

FEC    2/3