جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

غلامرضا دانش‌فر صبح امروز در نخستین جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی استان بوشهر با اشاره به نام گذاری سال 1396 بنام"اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال" اظهار داشت: برای تحقق دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب در ارتباط با اقتصاد مقاومتی، باید بومی سازی مهارتهای زندگی و توانمندسازی افراد در زمینه شغلی برای راه‌اندازی کسب وکارهای مختلف در اولویت قرار گیرد. وی با تاکید بر تسریع در توسعه فعالیت‌های سوادآموزی در استان بوشهر افزود: امسال تلاش‌های گسترده‌ای صورت می‌گیرد تا آموزش اولیای بی‌سواد دانش آموزان،کارگران و آموزش کشاورزان با برنامه‌ریزی‌های جدی‌تری دنبال شود. معاون سوادآموزی استان بوشهر از ریشه‌‌کنی بی‌سوادی در استان بوشهر خبرداد و افزود: با برنامه ریزی‌های انجام شده وهمکاری بیشتر آموزش دهندگان و همکاران فرهنگی تلاش می‌شود تا پایان برنامه توسعه ششم توسعه در مناطق روستایی و شهری استان بوشهر بی‌سوادی در گروه سنی 10 تا 49 ریشه‌کن شود. دانش‌فر با بیان اینکه استان بوشهر مقام نخست سواد آموزی کشور بدست آورد تصریح کرد: براساس نتایج اولیه سرشماری سال 1395، استان بوشهر در میان 31 استان کشور مقام نخست باسوادی را در گروه سنی 10تا49ساله بدست آورد. وی با بیان اینکه باسوادی در استان بوشهر افزایش یافته است خاطر نشان کرد: براساس نتایج اولیه حاصل از سرشماری سال 1395 رشد باسوادی استان بوشهر در گروه سنی 10 تا 49ساله در سال 1394 بیش از 95.54 درصد بود که نرخ باسوادی نسبت به سال1390 بیش از 5.2 درصد افزایش یافته و از متوسط رشد کشوری که 94.73 درصد بود فراتر رفته است. به گفته معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر این میزان رشد درصد باسوادی استان مربوط به سال 1390 تا 1394 است و با افزودن موفقیت‌های استان در سال 1395 این میزان رشد از رقم فعلی نیز فراتر می‌رود. - نمایش محتوای خبر

 

 

غلامرضا دانش‌فر صبح امروز در نخستین جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی استان بوشهر با اشاره به نام گذاری سال 1396 بنام"اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال" اظهار داشت: برای تحقق دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب در ارتباط با اقتصاد مقاومتی، باید بومی سازی مهارتهای زندگی و توانمندسازی افراد در زمینه شغلی برای راه‌اندازی کسب وکارهای مختلف در اولویت قرار گیرد. وی با تاکید بر تسریع در توسعه فعالیت‌های سوادآموزی در استان بوشهر افزود: امسال تلاش‌های گسترده‌ای صورت می‌گیرد تا آموزش اولیای بی‌سواد دانش آموزان،کارگران و آموزش کشاورزان با برنامه‌ریزی‌های جدی‌تری دنبال شود. معاون سوادآموزی استان بوشهر از ریشه‌‌کنی بی‌سوادی در استان بوشهر خبرداد و افزود: با برنامه ریزی‌های انجام شده وهمکاری بیشتر آموزش دهندگان و همکاران فرهنگی تلاش می‌شود تا پایان برنامه توسعه ششم توسعه در مناطق روستایی و شهری استان بوشهر بی‌سوادی در گروه سنی 10 تا 49 ریشه‌کن شود. دانش‌فر با بیان اینکه استان بوشهر مقام نخست سواد آموزی کشور بدست آورد تصریح کرد: براساس نتایج اولیه سرشماری سال 1395، استان بوشهر در میان 31 استان کشور مقام نخست باسوادی را در گروه سنی 10تا49ساله بدست آورد. وی با بیان اینکه باسوادی در استان بوشهر افزایش یافته است خاطر نشان کرد: براساس نتایج اولیه حاصل از سرشماری سال 1395 رشد باسوادی استان بوشهر در گروه سنی 10 تا 49ساله در سال 1394 بیش از 95.54 درصد بود که نرخ باسوادی نسبت به سال1390 بیش از 5.2 درصد افزایش یافته و از متوسط رشد کشوری که 94.73 درصد بود فراتر رفته است. به گفته معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر این میزان رشد درصد باسوادی استان مربوط به سال 1390 تا 1394 است و با افزودن موفقیت‌های استان در سال 1395 این میزان رشد از رقم فعلی نیز فراتر می‌رود.

غلامرضا دانش‌فر صبح امروز در نخستین جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی استان بوشهر با اشاره به نام گذاری سال 1396 بنام

غلامرضا دانش‌فر صبح امروز در نخستین جلسه  بهبود کیفیت سوادآموزی استان  بوشهر با اشاره به نام گذاری سال 1396 بنام"اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال" اظهار داشت: برای تحقق دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب در ارتباط با اقتصاد مقاومتی، باید بومی سازی مهارتهای زندگی و توانمندسازی افراد در زمینه شغلی برای راه‌اندازی کسب وکارهای مختلف در اولویت قرار گیرد.

وی با تاکید بر تسریع در توسعه فعالیت‌های سوادآموزی در استان بوشهر افزود: امسال تلاش‌های گسترده‌ای صورت می‌گیرد تا آموزش اولیای بی‌سواد دانش آموزان،کارگران و آموزش کشاورزان با برنامه‌ریزی‌های جدی‌تری دنبال شود.

معاون سوادآموزی استان بوشهر از ریشه‌‌کنی بی‌سوادی در استان بوشهر خبرداد و افزود:  با برنامه ریزی‌های انجام شده وهمکاری بیشتر آموزش دهندگان و همکاران فرهنگی تلاش می‌شود تا پایان برنامه توسعه ششم توسعه در مناطق روستایی و شهری استان بوشهر بی‌سوادی در گروه سنی 10 تا 49 ریشه‌کن شود.

دانش‌فر با بیان اینکه استان بوشهر مقام نخست سواد آموزی کشور بدست آورد تصریح کرد: براساس نتایج  اولیه سرشماری سال 1395، استان بوشهر در میان 31 استان کشور مقام نخست باسوادی را در گروه سنی 10تا49ساله بدست آورد.

وی با بیان اینکه باسوادی در استان  بوشهر افزایش  یافته است خاطر نشان کرد: براساس نتایج اولیه حاصل از سرشماری سال 1395 رشد باسوادی استان بوشهر در گروه سنی 10 تا 49ساله در سال 1394 بیش از 95.54  درصد بود که نرخ باسوادی نسبت به سال1390 بیش از 5.2 درصد افزایش یافته و از متوسط رشد کشوری  که 94.73 درصد بود فراتر رفته است.

به گفته معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر این میزان رشد درصد باسوادی استان مربوط به سال 1390 تا 1394 است و با افزودن موفقیت‌های استان در سال 1395 این میزان رشد از رقم فعلی نیز فراتر می‌رود.