رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

عنوان نائب قهرمانی تیم فوتبال ناشنوایان استان در مسابقات منطقه جنوب کشور - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

عنوان نائب قهرمانی تیم فوتبال ناشنوایان استان در مسابقات منطقه جنوب کشور

عنوان نائب قهرمانی تیم فوتبال ناشنوایان استان در مسابقات منطقه جنوب کشور

عنوان نائب قهرمانی تیم فوتبال ناشنوایان استان در مسابقات منطقه جنوب کشور

این مسابقات با حضور ورزشکاران  استان های فارس ، بوشهر ،خوزستان ، آبادان در ورزشگاه تختی اهواز به صورت دوره ای بر گزارشد که در پایان تیم های فارس ، بوشهر و خوزستان اول تا سوم شدندجواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ