جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

علی را ضربتی کاری نمیشد*گمانم ابن ملجم یا علی گفت.. - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

علی را ضربتی کاری نمیشد*گمانم ابن ملجم یا علی گفت..

شهادت مولای مظلوم عدالت، تسلیت و تعزیت