جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

ظرفیت مخازن ذخیره سازی نفت خام در جزیره خارک کیفی سازی شد - نمایش محتوای خبر

 

 

ظرفیت مخازن ذخیره سازی نفت خام در جزیره خارک کیفی سازی شد

ظرفیت مخازن ذخیره سازی نفت خام در جزیره خارک کیفی سازی شد

ظرفیت مخازن ذخیره سازی نفت خام در جزیره خارک کیفی سازی شد

 

رییس تعمیرات مکانیک پایانه های نفتی ایران از پایان تعمیرات سه مخزن ذخیره سازی نفت خام در پایانه نفتی خارگ خبر داد و گفت این سه مخزن از ابتدای  امسال وارد مدار شد.     

آقای حسنوند افزود با تعمیر مخازن شماره 11،23 و 24 ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در بزرگترین پایانه نفتی کشور بهبود یافت.

وی گفت برای تعمیر این سه مخزن از توان پیمانکاران داخلی استفاده شده است.