جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

صید ترال چیست و چه آسیبی به آبزیان می زندصید ترال چیست و چه آسیبی به آبزیان می زند - صفحه اول صدا و سیما مرکزی بوشهر

 

 

صید ترال چیست و چه آسیبی به آبزیان می زندصید ترال چیست و چه آسیبی به آبزیان می زند

صید ترال چیست و چه آسیبی به آبزیان می زندصید ترال چیست و چه آسیبی به آبزیان می زند


Loading the player...

دانلود

یکی از روشهای صید ، تور ترال کفی است که با وجود داشتن مضرات و اثرات زیست شناختی و فیزیکی و زیست محیطی بر بوم سازگان ، بدلیل ترکیب صید بالا کاربرد وسیعی دارد . آبهای ساحلی استان خوزستان از ویژه ترین مناطق خلیج فارس با توان تولید بالاست و تحت اتر انواع روش های ماهیگیری و صنایع و بهره برداری های مختلف است. در این تحقیق که از دی ماه 1385 تا آذر 1386 درمنطقه ذکر شده انجام شد جمعا حدود 29000 قطعه ماهی توسط طور ترال کف صید شد و موردشناسایی و زیست سنجی طولی و وزنی قرار گرفت. ماهیان بررسی شده 64 گونه از 40 خانواده و میگوها 3 گونه از یک خانواده بودند. اکثر گونه ها از ماهیان غیر اقتصادی و غیر هدف بوده در گروه های طولی و وزنی پایین ونابالغ بودند فشار صیادی بالا و حذف ماهیان درشت از جمعیت ذخایر و آثارمتعدد دیگر روی جمعیت ماهیان هدف و غیر هدف در مجموع نشان دهنده آسیب جدی به محیط زیست دریایی منطقه است .جهت ترمیم آسیبهای ناشی از صید ترال اصلاحات فنی در تور ،و روشهای قاطع مدیریتی ضروری است .