جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

صدور مجوز نمک زدایی بیش از 100میلیون مترمکعب آب دریا در استان بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

صدور مجوز نمک زدایی بیش از 100میلیون مترمکعب آب دریا در استان بوشهر

صدور مجوز نمک زدایی بیش از 100میلیون مترمکعب آب دریا در استان بوشهر

صدور مجوز نمک زدایی بیش از 100میلیون مترمکعب آب دریا در استان بوشهر

شاپوررجایی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: استقرار صنایع عظیم گازی در شهرستان های عسلویه و کنگان و استفاده حجم زیادی از آب توسط این صنایع، سبب شده است برای تامین آب مورد نیاز، آب خام دریا را برداشت و نمک زدایی کنند.
وی اضافه کرد: بیشتر مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهی مستقر در منطقه ویژه با مراجعه به شرکت سهامی آب منطقه ای استان به استناد گزارش فنی درزمینه مشخصات و مکان یابی این نقاط برداشت آب، روش نمک زدایی، مسیر انتقال، نقطه مصرف و کاربری آب نمک زدایی شده، مجوز اولیه را دریافت کرده اند.
وی افزود: اگرچه بیشتر صنایع از روش آر او برای نمک زدایی آب استفاده می کنند، اما مقدار قابل توجهی نیز با هدف بازیافت انرژی از سایر روش های نمک زدایی، از قبیل روش تبخیری بهره می گیرند.
رجایی بیان کرد: بازدهی شیرین سازی آب دریا در روش آر او حدود 30 تا 35 و در روش تبخیر حدود 10 درصد است، اما با توجه به وجود انرژی حرارتی در صنایع و بازیافت آن، انتخاب روش تبخیری از لحاظ مسائل زیست محیطی و اقتصادی می تواند مقرون به صرفه تر باشد.
وی با بیان اینکه جهت گیری مدیریت آب استان به نحوی است که صنایع آب به هیچ وجه متکی به خطوط آبرسانی اصلی و منابع آب متعارف استان نیست، همه این صنایع باید آب مورد نیاز خود را از راه نمک زدایی آب دریا تامین کنند.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر گفت: چند صد برابر حجم آب نمک زدایی شده، به عنوان آب کولینگ (خنک سازی) یا صنعتی از آب خام دریا برداشت شده و تنها با اندک تغییراتی در کیفیت فیزیکی آب، مانند دما، بار دیگر به دریا برگشت داده می شود.