سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

شو نشینی: گزارش مردمی قهر و آشتی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

شو نشینی: گزارش مردمی قهر و آشتی

گزارش مردمی قهر و آشتی برنامه شو نشینی