جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

شهید علی رنجبری - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

شهید علی رنجبری

Loading the player...

شهید علی رنجبری

نام پدر : حسن

تاریخ تولد : مهرماه ئسال 1343

محل تولد: شهر بنک (شهرستان کنگان)

محل شهادت : جبهه های حاج عمران

تاریخ شهادت : مرداد ماه 1362