جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

شهرستان دشتی ذخیره گاه 25 هکتار جنگل درختان نادر - نمایش محتوای خبر

 

 

شهرستان دشتی ذخیره گاه 25 هکتار جنگل درختان نادر

این منطقه ذخیره گاه درختان نادرآکاسیا البیدا و انارشیطان است که درکشور منحصر به فرد است

درختان این ذخیره گاه جنگلی از کشورهای آفریقایی به این منطقه آورده شده و منطقه دیدنی و زیبایی برای گردشگران طبیعی است.
همچنین  67 هزار769 هکتارجنگل طبیعی و دست کاشت درشهرستان دشتی وجو دارد که سبب شده این شهرستان یکی ازبهترین وزیبا ترین شهرستان های استان برای گردشگری طبیعی باشد.
درختان جنگلی شهرستان دشتی شامل درختان کوهی کلخنگ، بنه، بادام، سقز، صدر و گزودرختان دست کاشت مانند کهور، آکاسیا و کنار است.
درمجموع بیش از 95 درصد مساحت این شهرستان عرصه های منابع طبیعی اعم از جنگل، مرتع و بیابان است.