سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

شهرستان دشتی در رتبه اول جذب اعتبارات آبیاری تحت فشاراز صندوق توسعه ملی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

شهرستان دشتی در رتبه اول جذب اعتبارات آبیاری تحت فشاراز صندوق توسعه ملی

شهرستان دشتی در رتبه اول جذب اعتبارات آبیاری تحت فشاراز صندوق توسعه ملی

شهرستان دشتی در رتبه اول جذب اعتبارات آبیاری تحت فشاراز صندوق توسعه ملی

مدیرجهاد کشاورزی دشتی  گفت بیش از800  هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان دشتی به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده است.
آقای احمدی افزود هم اکنون شهرستان دشتی با 52 هکتار گلخانه به قطب تولیدات گلخانه ای دراستان بوشهر و جنوب کشور تبدیل شده است.
وی گفت از آغاز امسال تا کنون  60 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  کشاورزی دراین شهرستان هزینه شده که 95 درصد این اعتبارات از محل اعتبارات ملی و تنها 5 درصد از اعتبارات استانی وتملک دارای تامین شده است.
شهرستان دشتی با 64 هزارهکتار اراضی کشاورزی دومین قطب کشاورزی استان محسوب می شود