رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۸

شناسايي يك واحد توليدي غير استاندارد در بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

شناسايي يك واحد توليدي غير استاندارد در بوشهر

 

اين واحد فيلتر هواي موتور ماشين هاي پرايد و پژو را به جاي كارگاه استاندارد در يك مجتمع تجاري بدون كنترل كيفي توليدمي كرد.

كارشناس اداره كل استاندارد استان در اين باره گفت كالاي توليدي اين واحد حتما بايد در مكاني مشخص و داراي مسوول كنترل كيفي زيرنظر اداره كل استاندارد باشد كه اين واحد به دليل رعايت نكردن اين استانداردها متخلف شناخته شد.

آقاي بشاري افزود از يك هفته پيش با تماس يكي از مشتريان از وجود اين واحد مطلع شديم كه طبق اسناد موجود 8 ماهي مي شودكه فعاليت مي كند.

آقاي زارع قاضي اداره كل تعزيرات استان بوشهر هم از تحقيقات بيشتر براي تشكيل پرونده و صدور حكم خبر داد و از متضرران خواست اگر شكايتي دارند به اداره كل استاندارد مراجعه كنند.

این واحد در مجتمع تجاري زيتون فعاليت مي كرد.