رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

شاهين و ايران جوان شناسنامه فوتبال بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

شاهين و ايران جوان شناسنامه فوتبال بوشهر

نايب رييس فدراسيون فوتبال در مجمع سالانه هيات فوتبال استان گفت شاهين و ايران جوان شناسنامه فوتبال استان بوشهرند.

آقاي آيت الهي افزود فوتبال استان بوشهر پيشرفت خوبي در بخش بانوان پايه و ساحلي داشته است.

آقاي جمشيدي مديركل ورزش و جوانان استان هم گفت در سفر اخير ورزش و جوانان مقرر شد تيم شاهين دوباره فعال شود.

آقاي نجفي رييس هيات فوتبال استان  نيز حمايت مسوولان براي اجراي طرح آسياويژن در استان بوشهر را خواستار شد.

در اين آيين تقويم سال 93 هيات فوتبال مشخص شد و اعضاي هيات رييسه هيات فوتبال معرفي شدند.