جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

شاهنامه سرایی و شاهنامه خوانی در جنوب ایران - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شاهنامه سرایی و شاهنامه خوانی در جنوب ایران

مجموعه‌ای از مثنوی‌های شاعران جنوب ایران می‌باشد که در مناسبت‌های مختلف و با محتوایی عمدتا حماسی سروده شده است. در استان بوشهر، این اشعار و استفاده از روح حماسی مثنوی، حتی در جنگ‌های خانوادگی هم کاربرد داشته است. این مثنوی‌ها، به‌نوعی استفاده تاریخی نیز داشته و به‌عنوان سندی تاریخی در راستای حوادث این خطه از کشور، به‌شمار می‌آید. در این اثر، حداقل شش شاهنامه‌خوان و مثنوی‌سرای جنوب کشور، معرفی شده است.