حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲۳ آذر ۱۳۹۷

شالو - نمایش محتوای موسیقی

 

 

شالو

دانلود

خواننده:عبدالله مقاتلی

تصویر برداران:داریوش اعتمادی-عبدالکریم خلیفه

تدوین : سجاد مستوفی