جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

سی میلیارد تومان بودجه سال جاری شهرستان جم - نمایش محتوای خبر

 

 

سی میلیارد تومان بودجه سال جاری شهرستان جم

فرماندار جم گفت این بودجه بیشتر در بخش های آب عمران شهری روستایی راه و شهرسازی و سلامت هزینه می شود.

آقای نادری افزود طرح های نیمه تمام سالهای قبل تکمیل و بهره برداری می شود.