سی‌ مو سی‌ تو

سی‌ مو سی‌ تو


برنامه با نشانه محلي شروع مي شود , بعد از ذكر نام خدا و سلام به شنوندگان موضوع برنامه اعلام مي شود.

پخش موسيقي , نمايش طنز راديويي , گزارش , ارتباط با شنوندگان از طريق تماس تلفي و پيامك و گفتوگو راجه به موضوع برنامه از بخش هاي اين برنامه مي باشد.

 این برنامه هر روز ساعت 18:30 از رادیو بوشهر پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : حمید قائدپوری

گوینده : آزاده خرمایی

تاریخ تولید: 94