سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

بازگشت به صفحه کامل

سه شنبه 1390/5/25

سه شنبه 1390/5/25


جدول پخش برنامه هاي شبكه استاني صداي مركز بوشهر -  سه ماهه دوم سال 1390

سه شنبه

عنوان برنامه 

ساعت شروع پخش

مدت (دقيقه)

توضيحات

سرود ملی و تبسم نور

04:30

30

 

سلام بوشهر

06:30

80

برنامه انتقادي اجتماعي صبحگاهي

تصنیف

08:35

5

میان برنامه

استان من بوشهر

08:40

5

معرفي استان بوشهر در ابعاد مختلف فرهنگي -اقتصادي-گردشگري و...

پیام

08:45

15

پخش اطلاعيه ها ي سازمانها-مقررات ترافيكي و انتظامي-آب و هواي استان و ... 

وقت مسابقه

09:00

30

 

زندگی و دریا

09:30

25

 

روزهای زندگی

09:55

5

 

پیام

10:00

10

پخش اطلاعيه ها ي سازمانها-مقررات ترافيكي و انتظامي-آب و هواي استان و ... 

سرمشق

10:10

5

پخش گزيده اي از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران

سرای مهر

10:15

50

برنامه خانواده شامل مباحث كارشناسي-نكات خانه داري-آشپزي-رفتار با كودك و...

کودکانه

11:05

10

برنامه ویژه کودک و نوجوان

جهشی دیگر

11:15

5

میان برنامه

پیام

11:20

10

پخش اطلاعيه ها ي سازمانها-مقررات ترافيكي و انتظامي-آب و هواي استان و ... 

پنجره

11:30

30

 

جهاد اقتصادی

12:00

30

ویژه سال جهاد اقتصادی

اطلاعیه های استان

12:30

5

خبر

پیام

12:35

10

پخش اطلاعيه ها ي سازمانها-مقررات ترافيكي و انتظامي-آب و هواي استان و ... 

به افق دریا

12:45

45

ويژه پخش اذان ظهر-ادعيه -قرائت قرآن-موضوعات معارفي

گنجینه خلیج فارس

13:30

30

بررسي فرهنگ ، آداب و رسوم،معرفي مشاهير،ضرب المثلهاي بومي و...

اخبار استان

16:00

15

خبر

پیام

17:00

10

پخش اطلاعيه ها ي سازمانها-مقررات ترافيكي و انتظامي-آب و هواي استان و ... 

تصنیف

17:10

5

معرفي استان بوشهر در ابعاد مختلف فرهنگي -اقتصادي-گردشگري و...

صدای استاندارد

17:15

30

 

نخلداران

17:45

15

برنامه ویژه نخل و نخلداری و مشکلات نخلداران

استان من بوشهر

18:00

5

میان برنامه

فصل سوم

18:05

25

برنامه ویژه جوانان استان

پسین ورزش

18:30

30

برنامه ورزشي شامل اخبار ،رويدادها و حواشي ورزش استان -معرفي هيات هاي  ورزشي 

پیام

19:00

15

پخش اطلاعيه ها ي سازمانها-مقررات ترافيكي و انتظامي-آب و هواي استان و ... 

سی مو سی تو

19:15

105

 

خیش و خرمن

21:30

30

ترويج و آموزش كشاورزان-الگوهاي صحيح كاشت ، داشت و برداشت با توجه به فصل زراعي

تکرار پنجره

22:00

30

 

تکرار جهاد اقتصادی

22:30

30

ویژه سال جهاد اقتصادی