سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سهم بوشهریها از دربی - نمایش محتوای خبر

 

 

سهم بوشهریها از دربی

مهدی و حسین دربی بازان بوشهری

سهم بوشهریها از دربی

اینروزها برای مهدی آقای گل روزهای نه چندان خوب و همراه با افول است و همانگونه که انتظار می رفت حسین جای خود را در دفاع راست و قلب مرد اول قرمزپوشها تثبیت کرده است.تا آینده چگونه رقم بخورد و تقدیر چه...