جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

سند مالکیت یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور صادر شد - نمایش محتوای خبر

 

 

سند مالکیت یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور صادر شد

سند مالکیت یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور صادر شد

سند مالکیت یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور صادر شد

 

معاون توسعه و ساماندهی سازمان امور اراضی گفت: تاکنون سه میلیون هکتار اراضی در کل کشور به بهره‌برداران واگذار شده که یک میلیون هکتار از این اراضی دارای سند مالکیت ثبتی شده‌اند.

حسین امیر حیدری  در جلسه‌ای به حضور بهره‌برداران حوزه کشاورزی استان بوشهربخش کشاوری و منابع طبیعی در استان بوشهر برگزار شد با تاکید بر این نکته که موارد اختلافی بر روی اراضی کشاورزی برطرف می‌شود اظهار داشت: با اجرای تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاوری و منابع طبیعی قسمت اعظم مشکلات مردم در خصوص موارد اختلافی بر روی اراضی برطرف می‌شود.

وی با اشاره به صدور سند در این اراضی تصریح کرد: با برطرف شدن موارد اختلافی به صدور سند اراضی کشاوری کمک می‌کند که پیش زمینه‌ای برای توسعه بخش کشاورزی است.

معاون توسعه و ساماندهی سازمان امور اراضی گفت: اجرای این قانون، موانع استفاده از تسهیلات منابع بانکی و اختلافات دعاوی را کاهش  می‌دهد.

حیدری تاکید کرد: افرادی که  نسبت به اجرای طرح‌شان اقدام نکنند و اراضی را معطل کنند، از طریق قانون هیئت نظارت ماده 33 خلع ید می‌شوند.

وی با بیان اینکه تاکنون سه میلیون هکتار اراضی در کل کشور واگذار شده است افزود: از این میزان اراضی واگذار شده در نزدیک به یک میلیون هکتار از آنها طرح اجرا شده و زمینه صدور سند ثبتی و مالکیتی فراهم شده است.

معاون توسعه و ساماندهی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه در حال حاضر دستور فسخ  بیش از 3 هزار هکتار از اراضی استان بوشهر توسط کمیسیون و هیات نظارت، صادر شده گفت: بعد از قطعیت آرا، این اراضی به منابع طبیعی به عنوان متولی صیانت از اراضی ملی و دولتی استان برمی‌گردد تا در آینده این اراضی به مجریان و علاقه مندان بازگردد.