جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

سمونی بوشهری در آزادی،مهدی ساخت و حسین نواخت - نمایش محتوای خبر

 

 

سمونی بوشهری در آزادی،مهدی ساخت و حسین نواخت

پرسپولیس 3 نفت تهران 0

سمونی بوشهری در آزادی،مهدی ساخت و حسین نواخت

بوشهریهای  پرسپولیس شاهکار کردند.