رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

سرود چهل سالگی انقلاب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سرود چهل سالگی انقلاب

دانلود

گروه سرود منتظرانظهور

شاعر :سید یوسف حسینی

آهنگساز اکبر ابراهیمی

تصویر بردار : احسان البرزی

تدوین : سید رضا حسینی

کارگردان : عبدالحسن بجلی