سرمشق

سرمشق


در این برنامه سخنان و كلام گهربار حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري در موضوعات مختلف و با توجه به مناسبتهاي تقويمي در قالب برنامه اي 5 دقيقه اي تنظيم و پخش مي گردد .

ساعت پخش : هر روز ساعت 8:55

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : محمد مشایخی

تاریخ تولید: 1393