جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

سرمایه گذاری 66 میلیارد ریالی برای توسعه برق شهرستان دشتی - نمایش محتوای خبر

 

 

سرمایه گذاری 66 میلیارد ریالی برای توسعه برق شهرستان دشتی

سرمایه گذاری 66 میلیارد ریالی برای توسعه برق شهرستان دشتی

سرمایه گذاری 66 میلیارد ریالی برای توسعه برق شهرستان دشتی

فرماندار دشتی در مراسم بهره برداری همزمان چهار طرح برق رسانی گفت این اعتبارات از محل اعتبارات استانی، داخلی و کمک‌های توانیر تأمین اعتبار شده است.

آقای مهر جو افزود این طرح ها در روستاهای حیدری، فقیه احمدان، میانخره و یادمان شهید مهدوی با سرمایه گذاری یک میلیارد و 990 میلیون ریال  افتتاح شده است.