رونق تولید ملی | شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸

سرانه مطالعه در تنگستان پايين است - نمایش محتوای خبر

 

 

سرانه مطالعه در تنگستان پايين است

معاون برنامه ريزي و عمراني فرمانداري تنگستان در جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي گفت اكنون 11 كتابخانه عمومي اين شهرستان فقط دو هزار عضو دارد و اين موضوع نشان مي دهد سرانه مطالعه پايين است.

سرپرست بخشداري دلوار هم از پيشرفت 90 درصدي ساختمان كتابخانه عمومي اين بخش خبر داد.