سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سخنرانی مقام معظم رهبری در باره حمایت از فلسطین - صفحه اول صدا و سیما مرکزی بوشهر

 

 

سخنرانی مقام معظم رهبری در باره حمایت از فلسطین

سخنرانی مقام معظم رهبری در باره حمایت از فلسطین


دانلود

امروز ملت مسلمان فلسطين بپا خاسته است و مسلمانان در هر نقطه اي از جهان بايد حمايت از متن جهاد فلسطين را هدف خود قراردهند.
ما با كمال قدرت از مسأله فلسطين حمايت مي كنيم اما محافظه كاران و عوامل سازشكاري كه داعيه حقوق ملت فلسطين را دارند مطرود ميدانيم و بايد اين معادله را به دنيا تفهيم كنيم.
مقام معظم رهبري مسأله فلسطين را مهمترين مسأله بين المللي جمهوري اسلامي ايران ازلحاظ وظيفه شرعي و تأثير بلندمدت و تاريخي آن يادكردند وافزودند: دشمن با استفاده از غفلتها،‌اختلافات و هواپرستيهاي رايج در ميان مسلمانان شجره خبيثه اي را كاشته و دستگاه استكبار نيز با اتفاق كامل به حفاظت از آن پرداخته است. اشغال سرزمين اسلامي فلسطين توسط رژيم غاصب صهيونيستي خسارت بزرگي را بر جهان اسلام تحميل كرده و زخم مهلكي را بر پيكر مسلمانان وارد آورده است وما براي درمان آن تلاش مي كنيم.
حضرت آيت الله خامنه اي به اتفاق نظر فرق اسلامي بر وجوب جهاد عليه غاصبين قدس شريف اشاره كردند و با مورد سئوال قراردادن بي تفاوتي حاكم بر دنياي اسلام نسبت به مسأله بسيار مهم فلسطين فرمودند: ادعاي بي ثمر بودن مبارزه بهانه اي خلاف و دروغين است. مسلمانان بايد خود را به دفاع از فلسطين موظف بدانند. اگر دولتها و قدرتهاي اسلامي نسبت به فلسطين احساس وظيفه وتكليف كنند مي توانند در اين نقطه از عالم اسلام چنان ضربه اي بر آمريكا واردسازند كه پايه هاي استكبار متزلزل و در فاصله كوتاهي مسأله فلسطين نيز حل شود.
رهبر انقلاب اسلامي آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي سازماندهي نيروها وبكارگيري قدرت حكومتي خود در جهت پايان بخشيدن به اشغال سرزمين اسلامي فلسطين رامورد تأكيد قراردادند و افزودند: « دنياي اسلام بايد خود را در اين مسأله سهيم بداند و نسبت به آن اهتمام ورزد. امروز ملت مسلمان فلسطين بپا خاسته است و مسلمانان در هر نقطه اي از جهان بايد حمايت از متن جهاد فلسطين را هدف خود قراردهند و بي‌توازني زننده و فجيع قوا در داخل فلسطين اشغالي را كه در يك سوي آن ملتي بي پناه و در سوي ديگر رژيمي غاصب و برخوردار از تمامي تجهيزات سركوبگري قراردارند ازبين ببرند.
ولي امر مسلمين مردم فلسطين را محور اساسي براي برخورداري از هرگونه حمايتي دانستند و ضمن نفي گروههاي سازشكار فلسطين فرمودند: هدف عمده ما قراردادن وسايل مؤثر، در اختيار انقلاب اسلامي فلسطين است پشتيباني از قيام فلسطين تنها به حمايت اخلاقي، سياسي و مالي محدود نمي شود بلكه بايد فلسطينيان مستقيماً در جهاد عليه رژيم صهيونيستي مورد حمايت قرارگيرند.
ايشاندر بخش ديگري از بياناتشان توجه اعضاي كميته حمايت از انقلاب اسلامي فلسطين را به مسأله تبليغات جهاني و استفاده صحيح از وسايل و عناصر مؤثر در اين زمينه جلب كردند و خطاب به آنان فرمودند: ما با كمال قدرت از مسأله فلسطين حمايت مي كنيم اما محافظه كاران و عوامل سازشكاري كه داعيه حقوق ملت فلسطين را دارند مطرود ميدانيم و بايد اين معادله را به دنيا تفهيم كنيم.