رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

سبكبالان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

سبكبالان

Loading the player...

 

 

 

نظر به جايگاه و اهميت نقش آفريني بسيج در جامعه و پذيرش اين امر كه مهم‌ترين قالب و شكلي كه مردم پس از پيروزي انقلاب اسلامي به صورت داوطلبانه در آن حضور يافته‌اند و با عضويت در آن در مقاطع حساس از ارزشهاي اسلامي و انقلاب دفاع و حمايت كرده‌اند‌، بسيج است‌، برنامه سبكبالان نيز در همين راستاتهيه و توليد مي شود.

از سوي ديگر بسيج به دليل فراگير و مردمي بودن و نقش حساس در تعاملات اجتماعي‌، سياسي‌، نظامي و امنيتي ايفا كردن، در كانون توجه قرار دارد؛ لذا سازمانهاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي و نظامي نيز كه در تعامل با بسيج قرار دارند‌، نياز به شناخت كاركرد بسيج در ابعاد مختلف و به ويژه بعد مربوط به خود را دارند.

‌در اين برنامه آيتم هايي مانند گزارش ، گفتگو ، معرفي نيروهاي بسيجي موفق و ... به تجليل از حماسه سازان و بسيجيان مي پردازد .سبكبالان جمعه هاي هرهفته در ساعت 20 از شبكه استاني سيماي مركز بوشهر پخش مي شود.

عوامل برنامه :

تهيه كننده و كارگردان : سيد محمود احمدزاده – تصوير بردار: اميد باقري – تدوين : فاطمه رجبي – كارمند توليد : سيد علي نقي حسيني – گزارشگر : اميد باقري