جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

زمان برگزاری مسابقات بسکتبال : زمان برگزاری مسابقات بسکتبال لیگ استان - نمایش محتوای خبر

 

 

زمان برگزاری مسابقات بسکتبال : زمان برگزاری مسابقات بسکتبال لیگ استان

برگزاری لیگ استان رده پایه مینی بسکتبال به مناسبت جام رمضان

زمان برگزاری مسابقات بسکتبال : زمان برگزاری مسابقات بسکتبال لیگ استان

لیگ استان سال 1395 رده پایه مینی بسکتبال متولدین (82/10/11) به مناسبت جام رمضان

*نماینده شرکت کنندگان در 2 گروه تقسیم بندی شده و عبارتند از*:

*گروه A*:
*1.*ساحل نشینان بوشهر (الف)
*2.*هیئت بسکتبال بوشهر
*3.*هیئت بسکتبال دشتستان
*4.*هیئت بسکتبال کنگان

*گروه B*
*1.*اتحاد بوشهر
*2.*پارس جنوبی
*3.*هیئت بسکتبال گناوه
*4.*هیئت بسکتبال دیلم
*5.*ساحل نشینان بوشهر (ب)

*تاریخ و نحوه برگزاری مسابقات*:
مسابقات به مدت 3 روز و بصورت صبح و بعدازظهر از تاریخ 95/4/3 الی 95/4/5 بصورت صبح و بعدازظهر بوده و مکان برگزاری سالن فجر (2000 نفری سابق) می باشد.

*برنامه مسابقات*:

*چهارشنبه مورخ 95/4/3 (صبح)*

*بازی اول*: ساحل نشینان بوشهر (الف) - هیئت بسکتبال دشتستان    *ساعت 9*
*بازی دوم*: هیئت بسکتبال گناوه - اتحاد بوشهر                              *ساعت 10*
*بازی سوم*: هیئت بسکتبال کنگان - هیئت بسکتبال بوشهر               *ساعت 11*
*بازی چهارم*: هیئت بسکتبال دیلم - پارس جنوبی                           *ساعت 12*

*چهارشنبه مورخ 95/4/3 (بعدازظهر)*:

*بازی پنجم*: هیئت بسکتبال گناوه - ساحل نشینان بوشهر (ب)         *ساعت 15*
*بازی ششم*: هیئت بسکتبال کنگان - ساحل نشینان بوشهر (الف)      *ساعت 16*
*بازی هفتم*: هیئت بسکتبال دیلم - اتحاد بوشهر                             *ساعت 17*
*بازی هشتم*: هیئت بسکتبال بوشهر - هیئت بسکتبال دشتستان        *ساعت 18*

*پنج شنبه مورخ 95/4/4 (صبح)*:

*بازی نهم*: پارس جنوبی - هیئت بسکتبال گناوه                             *ساعت 9*
*بازی دهم*: هیئت بسکتبال دیلم - ساحل نشینان بوشهر (ب)           *ساعت 10*
*بازی یازدهم*: ساحل نشینان بوشهر (الف) - هیئت بسکتبال بوشهر  *ساعت 11*
*بازی دوازدهم*: پارس جنوبی - اتحاد بوشهر                                *ساعت 12*

*پنج شنبه مورخ 95/4/4 (بعدازظهر)*:

*بازی سیزدهم*: هیئت بسکتبال کنگان - هیئت بسکتبال دشتستان   *ساعت 15*
*بازی چهاردهم*: اتحاد بوشهر - ساحل نشینان بوشهر (ب)             *ساعت 16*
*بازی پانزدهم*: هیئت بسکتبال دیلم - هیئت بسکتبال گناوه           *ساعت 17*
*بازی شانزدهم*: ساحل نشینان بوشهر (ب) - پارس جنوبی            *ساعت 18*

*جمعه مورخ 95/4/5 (صبح)*: *نیمه نهایی*

*بازی اول*: *اول گروه A*- *دوم گروه B*   ...........................   *ساعت 9*
*بازی دوم*: *اول گروه B*- *دوم گروه A*   ...........................   *ساعت 10*

*جمعه مورخ 95/4/5 (بعدازظهر)*: *نهایی*

*بازی رده بندی*    ..............................................................      *ساعت 15*
*بازی فینال*         ..............................................................      *ساعت 16*