سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

رئیس جهاد دانشگاهی: انتقال فناوری راهکار مهم ایجاد اشتغال است - نمایش محتوای خبر