سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رئیس جمهور منتخب باید جایگاه نیروهای مسلح در امنیت، عزت و اقتدار ملی را درک کند - نمایش محتوای خبر