جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

رييس ستاد مركزي هماهنگي خدمات سفر كشور گفت طرح جامع توسعه سواحل در دست بررسي است و اميدواريم امسال به نتيجه برسد - نمایش محتوای خبر