جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

روز قدس، روزی رسمی برای حمایت از مردم فلسطین - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

روز قدس، روزی رسمی برای حمایت از مردم فلسطین

امام خمینی (ره) : روز قدس، روزی رسمی برای حمایت از مردم فلسطین