رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

روز جهانی رادیو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روز جهانی رادیو

روز جهانی رادیو

روز جهانی رادیو

رادیو رسانه‌ای است که دیرتر و دورتر از سایر رسانه‌ها با مردم ارتباط برقرار کرده و با همین مفهوم هم در جامعه جا افتاده است. درست است که قدیمی‌ترها و افراد مسن، بیشتر رادیو گوش می‌دهند اما رادیو امروز هم، شنوندگان خود را دارد. یکی از علت‌هایی که گفته می‌شود رادیو رسانه‌ای گرم است به دلیل این است که شنونده را با خود درگیر می‌کند.
مخاطب رادیو حتماً باید تعامل خوبی با آن داشته باشد، تا ارتباط خوبی شکل بگیرد. مثلاً به مجرد اینکه صدای گویندها از رادیو شنیده می‌شود نخستین اقدامی که هر شنونده‌ای می‌کند این است که تجسمی از صدا داشته باشد یا در نمایش رادیویی فقط صداست که شنیده می‌شود.
در واقع این شنونده است که نمایش رادیویی را کارگردانی می‌کند. خودش مجسم می‌کند که صدای آن قدمی که آمد و دور شد در چه فاصله‌ای قرار گرفته است.

روز جهانی رادیو را به تمام کسانی که برای ارتقای این رسانه قدیمی تلاش می کنند تبریک می گوییم.