رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

روزانه 250 نفر براي آشنايي با نمادهاي مقاومت به جزيره خارك اعزام مي شوند - نمایش محتوای خبر

 

 

روزانه 250 نفر براي آشنايي با نمادهاي مقاومت به جزيره خارك اعزام مي شوند

اعزام كاروان راهيان نور دريايي خليج فارس از بيست و پنجم اسفند آغاز شده است.

تا كنون اين كاروان علاوه بر هم استاني ها مسافراني از استان هاي اردبيل لرستان تهران وخوزستان را به جزيره خارك برده است.

اردوي راهيان نور دريايي تا سيزدهم فروردين ادامه دارد