رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

ركورد سرعت حفاري در تاريخ توسعه پارس جنوبي شكست - نمایش محتوای خبر

 

 

ركورد سرعت حفاري در تاريخ توسعه پارس جنوبي شكست

به همت حفارمردان ايراني، حفره 32 اينچي يكي از چاه هاي ميدان گازي پارس جنوبي در فاز 13 در عرض 16 ساعت حفر و عمليات حفاري در آن با موفقيت به پايان رسيد.
اين سرعت حفاري به استناد آمارهاي موجود در طول تاريخ توسعه ميدان پارس جنوبي بي نظير بوده

بر اساس اين گزارش، آخرين ركورد موجود در اين زمينه در مورد حفره اي مشابه در همين ميدان گازي در سال 91 با سرعت حفاري بيش از 20 ساعت به ثبت رسيد.