جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

رعایت اخلاق مداری با تاکید بر اخلاق اسلامی در انتخابات ضروری است - نمایش محتوای خبر

 

 

رعایت اخلاق مداری با تاکید بر اخلاق اسلامی در انتخابات ضروری است

دانلود

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت , رعایت اخلاق مداری با تاکید بر اخلاق اسلامی در انتخابات ضروریست و انتظار میرود کاندیده ها و حامیان آنها این موضوع را رعایت کنند.