سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

رشد و پرورش AQ یا EQ ؟... - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

رشد و پرورش AQ یا EQ ؟...

دانلود

رشد AQ یا EQ ؟... 

کدام باید پرورش پیدا کند.