سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

رئیسی، اجرای عدالت در همه سطوح جامعه امری ضروری است - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

رئیسی، اجرای عدالت در همه سطوح جامعه امری ضروری است

دانلود

رئیسی، اجرای عدالت در همه سطوح جامعه امری ضروری است