رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

دیدار اعضای‌ تشکل‌های‌ مختلف‌ دانشجویی‌ و برگزیدگان‌ دانشگاه‌ها و المپیادهای‌ علمی‌ با رهبر انقلاب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دیدار اعضای‌ تشکل‌های‌ مختلف‌ دانشجویی‌ و برگزیدگان‌ دانشگاه‌ها و المپیادهای‌ علمی‌ با رهبر انقلاب